Hill Farm

 Hill Farm

hillfarm


hillfarm-krabi.com

119/2 Moo 5 Khao Yai Subdistrict Ao Lue District Krabi Thailand

Tel 089- 7243372


จำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แพะบอร์ แอฟริกา 🇿🇦

- เป็นฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลล่า ระดับ A

  เลขที่ 65 81 05 G BR A 001

- มีใบเซอร์รับประกันจากทางฟาร์ม

- บริการจัดส่งพร้อมจำหน่ายทั้งหมด

RONALDO MESSI JAGUAR


ประกาศ

ทดสอบประกาศ

วิธีการเลี้ยงแพะ

ปกติแล้วเกษตรกรสามารถเลี้ยงแพะได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบผูกล่าม โดยหาหญ้าไว้ให้ มีน้ำไว้ให้ หรือเลี้ยงแบบขังคอก ก็จะให้แพะเนื้อ กับแพะนมทุก ๆ พันธุ์แยกกันอยู่ในคอก มีแปลงหญ้าไว้ให้กิน หรือบางครั้งตัวผู้เลี้ยงเองก็หามาให้ เงินทุนไม่สูง ควรมีน้ำและอาหารข้นร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช หรือวิธีเลี้ยงแบบปล่อย โดยจะปล่อยให้หาอาหารเอง 1 – 2 ชม. แต่ไม่แนะนำให้ปล่อยตอนฝนตก หรือร้อนจัดเพราะมีโอกาสทำให้ป่วยได้ อย่างไรก็ดี บางคนอาจเลี้ยงไว้ในโรงเรือนก็สามารถทำได้ แนะนำว่าให้ตั้งคอกพื้นสูงกว่าพื้นดิน 1 – 2 เมตร และมีบันไดทำมุมขึ้นคอก 45 องศา ผนังคอกควรทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก สูงประมาณ 1.5 เมตร ป้องกันแพะกระโดดข้าม พื้นคอกควรทำร่องห่าง 1.5 เซนติเมตร เพื่อให้ทั้งปัสสาวะ และมูลตกร่องร่วงลงพื้น แพะแต่ละตัวต้องมีพื้นที่ส่วนตัว 1 – 2 ตารางเมตรขึ้นอยู่กับขนาดตัว สามารถแบ่งโรงเรือนได้ตามต้องการ ไม่แนะนำแบ่งกั้นด้วยรั้วลวด แต่ให้ใช้รั้วไม้ไผ่เพื่อป้องกันอันตราย หลังคาที่ใช้ควรสูงจากคอกประมาณ 2 เมตร เพื่อให้แพะได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข

Lights
Lights
Lights

เลี้ยงแพะได้มาตรฐานต้องให้อาหารอะไรบ้าง สำหรับผู้สนใจที่ไม่รู้ว่าจะใช้อาหารประเภทไหนเลี้ยงแพะ ต้องบอกว่าอาหารแพะนั้นหาง่ายมาก เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้า ที่อยากแนะนำจะมีหญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า หรืออยากให้อาหารอื่น ๆ ตระกูลไม้พุ่ม ก็สามารถนำมาให้ได้ เช่น ใบปอสา ใบพุทรา ใบมะขามเทศ หรือจะให้พืชตระกูลถั่ว อาทิ คาวาเคต ฮามาต้า กระถิน ฯลฯ นอกจากบรรดาพืชต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังสามารถให้เป็นอาหารแปรรูปได้ด้วย แต่ต้องพิจารณาดูว่าเหมาะสมกับพันธุ์แพะหรือไม่ ที่สำคัญอย่าลืมน้ำที่ควรมีไว้ให้อย่างสม่ำเสมอ การเลี้ยงแพะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ถึงกับง่าย สิ่งสำคัญที่ควรทำคือความใส่ใจ ตรวจสอบดูปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น ที่อยู่อาศัย การให้อาหาร การจัดกลุ่มพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันได้ ฯลฯ ขณะที่ตัวเกษตรกรต้องหมั่นทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของแพะให้ดีด้วย เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ เมื่อแพะแข็งแรงดี ผลผลิตที่ได้รับก็จะดีตามไปด้วย ดังนั้น ก่อนที่ตัดสินใจเลี้ยงอย่าลืมพิจารณาข้อมูลแบบรอบด้านของตนเอง หากคิดว่าเลี้ยงได้ก็เริ่มต้นเลยคะ


×