Hill Farm

 Hill Farm

hillfarm


hillfarm-krabi.com

119/2 Moo 5 Khao Yai Subdistrict Ao Lue District Krabi Thailand

Tel 089- 7243372 , 064-0609696


จำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แพะบอร์ แอฟริกา 🇿🇦

- เป็นฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลล่า ระดับ A

  เลขที่ 65 81 05 G BR A 001

- มีใบเซอร์รับประกันจากทางฟาร์ม

- บริการจัดส่งพร้อมจำหน่ายทั้งหมด

RONALDO MESSI JAGUAR


ประกาศ

ทดสอบประกาศ

ค้นหาข้อมูลแพะตามรหัส


ราคาขาย 0

21-31 RONALDO


วันเดือนปีเกิด 2021-05-28

ลักษนะการเกิด แฝด 2

อื่นๆ

เพศ M

ลักษนะการเกิด

ชื่อพ่อพันธ์ 776190264

ชื่อแม่พันธ์ 1085180443


ราคาขาย 0

21-30 MESSI


วันเดือนปีเกิด 2021-05-28

ลักษนะการเกิด แฝด 2

อื่นๆ

เพศ M

ลักษนะการเกิด

ชื่อพ่อพันธ์ 776190264

ชื่อแม่พันธ์ 1085180443


ราคาขาย 150000

1085200162 JAGUAR


วันเดือนปีเกิด 2020-08-22

ลักษนะการเกิด แฝด 2

อื่นๆ

เพศ M

ลักษนะการเกิด

ชื่อพ่อพันธ์ 762170019 MUSTANG

ชื่อแม่พันธ์ 1085180443 MONICA


×